Bàn Nhân Viên

1,850,000 vnđ
SB38001bc- Bàn làm việc Sbamboo ghép nghiêng màu cánh gián chân sắt 25x50 - 100x60x75 (cm)   với...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,900,000 vnđ
SB38002ac- Bàn làm việc SBamboo ghép nghiêng chân sắt 25x50 - 120x60x75 (cm)​   với mặt bàn được làm...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,900,000 vnđ
SB38002bc- Bàn làm việc SBamboo ghép nghiêng màu cánh gián chân sắt 25x50 -120x60x75 (cm)   với...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,900,000 vnđ
SBK38002ac- Bàn làm việc SBamboo khuyết ghép nghiêng chân sắt 25x50 - 120x60x75 (cm)   với mặt bàn được...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,800,000 vnđ
SB38007ad - Bàn làm việc SBamboo ghép ngang chân oval - 120x60x75(cm)     với chất liệu Gỗ tre ép là...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,800,000 vnđ
SB38007ac - Bàn làm việc SBamboo ghép nghiêng chân oval - 120x60x75 (cm)     với chất liệu Gỗ tre ép...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,800,000 vnđ
SB38007bc - Bàn làm việc SBamboo ghép nghiêng màu cánh gián chân oval - 120x60x75 (cm)​​ ...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,850,000 vnđ
SB38001ac- Bàn làm việc Sbamboo ghép nghiêng 1mx60cm chân sắt 25x50 lắp ráp   với mặt bàn được...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,900,000 vnđ
SB38002ad- Bàn làm việc SBamboo 1.2mx60cm chân sắt 25x50 lắp ráp với mặt bàn được làm từ gỗ tre ghép thanh...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,950,000 vnđ
SB38003- Bàn làm việc SBamboo 1.4mx60cm chân sắt 25x50 lắp ráp  với mặt bàn được làm từ gỗ tre ghép...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

3,500,000 vnđ
TB38001- Bàn làm việc 2 người TBamboo 1.2x1.2m chân sắt 25x50 lắp ráp
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

3,800,000 vnđ
TB38002- Bàn làm việc 2 người TBamboo 1.4x1.2m chân sắt 25x50 lắp ráp
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

6,800,000 vnđ
TB38003- Bàn làm việc nhóm 4 người TBamboo 1.2x2.4m chân sắt 25x50 lắp ráp
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,750,000 vnđ
SB38004- Bàn làm việc SBamboo 60cmx1m chân sắt vuông 40 lắp ráp
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,800,000 vnđ
SB38005- Bàn làm việc SBamboo 1.2mx60cm chân sắt vuông 40 lắp ráp 
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,400,000 vnđ
SBK004b - Bàn làm việc gỗ tre ghép chân cách điệu S-Bamboo mặt khuyết - 120x60x75 (cm)  với chất liệu Gỗ tre...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,850,000 vnđ 1,650,000 vnđ
ZB004b - Bàn công nghệ gỗ tre màu cánh gián chân sắt viền - 120x60x75 (cm)  Sắc nét tới từng...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,100,000 vnđ 1,900,000 vnđ
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,100,000 vnđ 1,900,000 vnđ
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột


1,850,000 vnđ 1,650,000 vnđ
ZB004a - Bàn công nghệ gỗ tre màu cánh gián chân sắt viền - 120x60x75 (cm)  Sắc nét tới từng...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,750,000 vnđ
   
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

Mua ngay với 1 nhấp chuột

Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,100,000 vnđ 1,900,000 vnđ
ZB003a - Bàn công nghệ gỗ tre màu cánh gián chân sắt viền - 120x60x75 (cm)  Sắc nét tới từng...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,100,000 vnđ 1,900,000 vnđ
ZB003b - Bàn công nghệ gỗ tre màu cánh gián chân sắt viền - 120x60x75 (cm)  Sắc nét tới từng...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,200,000 vnđ 2,000,000 vnđ
ZB004 - Bàn công nghệ gỗ tre zBamboo màu cánh gián chân Z (1200cmx60cmx75cm)    Sắc nét tới...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,200,000 vnđ 2,000,000 vnđ
ZB005a - Bàn làm việc công nghệ gỗ tre ghép Z Bamboo (1200cmx60cmx75cm)    Sắc nét tới từng góc...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,150,000 vnđ 1,950,000 vnđ
ZB008a - Bàn công nghệ gỗ tre zBamboo màu tự nhiên chân L (1200cmx60cmx75cm)    Sắc nét tới từng...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,150,000 vnđ 1,950,000 vnđ
ZB008b   - Bàn công nghệ gỗ tre zBamboo màu cánh gián chân L (1200cmx60cmx75cm)    Sắc nét...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,400,000 vnđ
SB004b - Bàn làm việc gỗ tre ghép màu cánh gián S-Bamboo chân cách điệu (120cmx60cmx75cm) với...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,800,000 vnđ
SBK005a - Bàn làm việc đơn giản SBamboo khuyết màu tự nhiên chân viền chữ Z (120cm x60cm x75cm) với chất liệu   Gỗ...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,800,000 vnđ
SBK005b - Bàn làm việc đơn giản SBamboo khuyết chân viền chữ Z màu cánh gián (120cm x60cm x75cm)  với chất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,400,000 vnđ
SBK004a - Bàn làm việc gỗ tre ghép chân cách điệu S-Bamboo mặt khuyết (120cmx60cmx75cm)   với chất liệu Gỗ...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,800,000 vnđ
SB005b - Bàn làm việc đơn giản SBamboo chữ nhật chân Z viền màu cánh gián (120cmx60cmx75cm)  với chất liệu...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,800,000 vnđ
SB005a - Bàn làm việc đơn giản SBamboo chữ nhật chân Z viền màu tự nhiên (120cmx60cmx75cm)  với chất liệu Gỗ tre...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột