BFBLV002 - Bàn làm việc chữ L bamboo khung sắt

BFBLV002 - Bàn làm việc chữ L bamboo khung sắt ( 1.5m x 1.2m x 1.2m)