FB003 - Bàn điều chỉnh chiều cao FlexiBamboo tay quay - 140x70 (cm)

FB003 - Bàn điều chỉnh chiều cao FlexiBamboo tay quay - 140x70 (cm)