Tấm tre ghép nghiêng 3 lớp 25mm

BFTPL001 - Tấm tre ghép nghiêng 3 lớp 25mm